IFRA и БНАЕМПК се присъединиха към членовете на Европейския парламент на семинар за натуралните парфюмни съставки

Брюксел, 12 април 2023 г. – Международната асоциация на ароматите (IFRA) и Българска Национална Асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ присъстваха на ключов семинар, организиран в Европейския парламент на 11 април.

Събитието бе относно въздействието на промените в законодателството на ЕС в областта на химикалите върху естествените ароматни съставки.

Събитието беше възможност за заинтересованите страни от сектора на ароматите и политиците да обсъдят как промените в регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) на вещества и смеси – както и регламента REACH – ще повлияят на сектора.

„Приоритетът на IFRA винаги е бил да насърчава безопасното и устойчиво използване на аромати“, каза Мартина Бианчини, президент на IFRA. „Удоволствието на потребителите от ароматните продукти зависи от способността тези продукти да се използват с увереност“.

Европейската комисия, като част от своята Зелена сделка, преразглежда законодателството на ЕС за химикалите и това ще окаже въздействие върху индустрията на ароматите – особено за естествените комплексни вещества (NCS), които могат да съдържат стотици различни съставки.

„Предизвикателството, пред което сме изправени днес, е, че настоящият подход на Комисията се стреми да промени начина, по който NCS се класифицират“, каза Катрин Гадрас, председател на комисията по NCS на IFRA и управляващ директор, безопасност на продуктите – регулаторни въпроси, Robertet. „Накратко, NCS не са умишлени смеси, а вещества. Следователно, когато са налични надеждни данни от изпитване за NCS като цяло, класификацията на NCS трябва да се основава на тези данни, а не само на тези от отделните компоненти.

Освен това преминаването към класифициране по групи вещества, а не по отделно класифициране на вещества, следва да следва ясна методология със стабилни, подходящи и прозрачни критерии.

„Тези промени съгласно CLP и страничните ефекти за свързаното законодателство, като REACH или Регламента на ЕС за козметичните продукти, излагат на риск цялата верига на стойността на ароматите“, добави г-жа Гадрас. „Производството на ароматни съставки и създаването на аромат е част от дълбокото културно наследство на Европа и допринася за просперитета на Европа чрез развитие на селските и регионалните райони, иновации и умения. Това са горди постижения, които трябва да бъдат запазени чрез пропорционална регулаторна рамка”.