Асоциирани членове

Асоциирани Членове

Наши почетни асоциирани членове са институти, акредитирани лаборатории,
български университети и асоциации.

Agricultural-University-Plovdiv-AU

Аграрен Университет Пловдив (АУ)

Съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

AgroBioInstitut-logo

АгроБиоИнститут (АБИ)

Водещ изследователски център в областта на молекулярна генетика и метаболомика на лечебни и ароматни растения и оползотворяване на отпадни продукти от преработката им.

ban-logo

БАН – Институт по обща и неорганична химия

Лаборатория „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ – ИОНХ – БАН провежда научни и
приложни изследвания.

bab-logo

Българска Асоциация Биопродукти

Браншова асоциация на биологичните производители в България.

IKE

Институт за Клинични Експертизи – България ИЕС

Клинично изследване и проучване върху хора-доброволци с цел доказване на безопасност и ефикасност на козметични продукти.

IREMK

Институт По Розата и Етеричномаслените Култури (ИРЕМК)

Институтът разработва и внедрява сортове и технологии за отглеждане и преработка на етеричномаслени култури.

KOMIHRIS

Комихрис ООД

Аналитичен център за лабораторни изпитвания на козметични продукти, храни и води. Дистрибуция на суровини за козметичната и хранително-вкусова промишленост.

Национален Институт за Изследване на Вино, Спиртни Напитки и Етерични Масла

Пионер в използването на нови технологии в лозаро – винарската промишленост.

BUL-ROSA-logo

Национална Лаборатория Бул Роза ООД

Анализи на козметични продукти, етерични масла, битови химични препарати и микробиологичен
анализ на опаковки.

PGHT

ПГХТТ – ПГ по Хранителни Технологии и Техника

Обучение в еврохармонизирани професии и специалности, базирани на маркетингов анализ на ситуацията съвместно с браншовите организации.

sv-kliment-ohridski-logo

Софийски Университет ‘Св. Климент Охридски’ (СУ)

Факултетът по химия и фармация на СУ сътрудничи активно със сродни научни и образователни
институции.

PU-Paisii_Hilendarski__Logo

ПУ ‘Паисий Хилендарски’

Образователна, изследователска и културна институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема в глобалния свят.

uht-logo

Университет по Хранителни Технологии (УХТ)

Съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.

SDRUJENIE_NA_BG_COSMETOLOZI

Сдружение на Българските Козметолози

hamilton

Хамилтон J.S.

Верига от акредитирани лаборатории, предлагащи широка гама от
микробиологични и химични анализи за производителите на козметика, хранителни и
фармацевтични продукти.

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти