Услуги за членове

ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРОВЕЖДАНЕ НА

Консултация

Провеждане на консултации по задавани от членове въпроси, свързани с различните производствени етапи и звена, етикетиране, претенции, формулиране на полуфабрикати и крайни форми. Въведение в последните законодателни промени и актуални рестрикции в областта на суровините. Предоставяне на информация за изскваните лабораторни изпитвания и тестове. Подпомагане изготвянето на бизнес стратегии и осъществяване на търговки контакти.

РАЗНООБРАЗНА И АКТУАЛНА

РАЗНООБРАЗНА И АКТУАЛНА

Издателска дейност

Издателската дейност на БНАЕМПК е изключително разнообразна. Тя обхваща теми, актуални за етеричномасления и козметичния бранш като: Европейско законодателство в областта на етеричномаслената и козметичната промишленост, Ръководства на ЕС, Cosmetic Europe, IKW, МОСВ и др.

От 2000 г. БНАЕМПК издава Научно-информационен бюлетин “Етерични масла, парфюмерия и козметика”, който съдържа информация за дейността на асоциацията, за законодателни промени, както и маркетингова и научна информация.

От 2008 г. БНАЕМПК издава ежеседмичен електронен информационен бюлетин.

В периода 2000 – 2014 г. БНАЕМПК е издала повече от 80 вида издания.

Книжни издания

Каталог с книжни издания
на БНАЕМПК

Бюлетин

Информационен бюлетин
на БНАЕМПК

Електронни издания

Каталог с електронни издания
на БНАЕМПК

ИЗГОТВЯНЕ НА

ИЗГОТВЯНЕ НА

Удостоверения и
Сертификати

СЕРТИФИКАТ ЗА

Свободна продажба

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква Сертификат за свободна продажба от външна организация.

Повече информация за процедурата

Заявление за издаване на FREE SALE сертификат

СЕРТИФИКАТ ЗА

Добри производствени
практики

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с узаконяването вноса на козметични продукти в някои държави извън ЕО, където в пакета регистрационни документи се изисква GMP сертификат (декларация) от външна организация.

Повече информация за процедурата

Заявление за издаване на GMP сертификат

СЕРТИФИКАТ ЗА

B.S.E Продукт

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква заверена от външна организация B.S.E. Декларация.

Повече информация за процедурата

Заявлението до БНАЕМПК за заверка на B.S.E. Декларация

ПРОДУКТОВА

Нотификация

Натиснете за да увеличите

Натиснете за да увеличите

С влизането в сила на Регламент 1223/2009 пускането на пазара на козметични продукти ще бъде задължително предхождано от регистрация на компанията производител / вносител/ дистрибутор в Новата централизирана система за нотификация на козметични продукти в Европейския съюз и нотификация на всеки козметичен продукт. Това задължение касае и продуктите, които са вече на пазара.

В тази връзка БНАЕМПК предлага нова платена услуга за козметичните компании: регистрация в CPNP и/или нотификация на козметични продукти.

1. Регистрацията за членове-дистрибутори/производители на БНАЕМПК е безплатна услуга. Регистрацията за нечленове-дистрибутори/производители на БНАЕМПК е на стойност 30 лв.

2. За производители – нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

• Еднокомпонентен продукт:
10 лв./ продукт за членове
20 лв./ продукт за нечленове

• Многокомпонентен продукт
20 лв./ продукт за членове
30 лв./ продукт за нечленове

2.1. За дистрибутори – нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

• Еднокомпонентен продукт:
10 лв./ продукт за членове
20 лв./ продукт за нечленове

• Многокомпонентен продукт
15 лв./ продукт за членове
30 лв./ продукт за нечленове

При нотификация на продукти над 10 бр. цената се редуцира по договаряне.

ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРОВЕЖДАНЕ НА

Обучения и семинари

Програмата за обучение на БНАЕМПК е съобразена с изискванията на българското и европейското законодателство и на международните стандарти, касаещи етеричномасления и козметичен бранш. Ежегодно се изготвя програма за обучения, съобразена с актуалните предизвикателства пред индустрията. От 2000г. до края на 2013 г. асоциацията е организирала 52 специализирани обучения, семинари и международни форуми на теми: Европейско и национално законодателство, касаещи производството на ЕМ и ПК; Cosmetic GMP; Добри производствени и аграрни практики за ЕМ промишленост; REACH, Органично земеделие; Световни тенденции в областта на суровините за ПК; Натурална козметика и др.

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти