Услуги за членове

ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРОВЕЖДАНЕ НА

Консултация

Провеждане на консултации по задавани от членове въпроси, свързани с различните производствени етапи и звена, етикетиране, претенции, формулиране на полуфабрикати и крайни форми. Въведение в последните законодателни промени и актуални рестрикции в областта на суровините. Предоставяне на информация за изскваните лабораторни изпитвания и тестове. Подпомагане изготвянето на бизнес стратегии и осъществяване на търговки контакти.

РАЗНООБРАЗНА И АКТУАЛНА

РАЗНООБРАЗНА И АКТУАЛНА

Издателска дейност

Издателската дейност на БНАЕМПК е изключително разнообразна. Тя обхваща теми, актуални за етеричномасления и козметичния бранш като: Европейско законодателство в областта на етеричномаслената и козметичната промишленост, Ръководства на ЕС, Cosmetic Europe, IKW, МОСВ и др.

От 2000 г. БНАЕМПК издава Научно-информационен бюлетин “Етерични масла, парфюмерия и козметика”, който съдържа информация за дейността на асоциацията, за законодателни промени, както и маркетингова и научна информация.

От 2008 г. БНАЕМПК издава ежеседмичен електронен информационен бюлетин.

В периода 2000 – 2014 г. БНАЕМПК е издала повече от 80 вида издания.

Книжни издания

Каталог с книжни издания
на БНАЕМПК

Бюлетин

Информационен бюлетин
на БНАЕМПК

Електронни издания

Каталог с електронни издания
на БНАЕМПК

ИЗГОТВЯНЕ НА

ИЗГОТВЯНЕ НА

Удостоверения и
Сертификати

СЕРТИФИКАТ ЗА

Свободна продажба

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква Сертификат за свободна продажба от външна организация.

Повече информация за процедурата

СЕРТИФИКАТ ЗА

Добри производствени
практики

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с узаконяването вноса на козметични продукти в някои държави извън ЕО, където в пакета регистрационни документи се изисква GMP сертификат (декларация) от външна организация.

Повече информация за процедурата

СЕРТИФИКАТ ЗА

B.S.E Продукт

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква заверена от външна организация B.S.E. Декларация.

Повече информация за процедурата

ПРОДУКТОВА

Нотификация

Натиснете за да увеличите

Натиснете за да увеличите

С влизането в сила на Регламент 1223/2009 пускането на пазара на козметични продукти ще бъде задължително предхождано от регистрация на компанията производител / вносител/ дистрибутор в Новата централизирана система за нотификация на козметични продукти в Европейския съюз и нотификация на всеки козметичен продукт. Това задължение касае и продуктите, които са вече на пазара.

В тази връзка БНАЕМПК предлага нова платена услуга за козметичните компании: регистрация в CPNP и/или нотификация на козметични продукти.

1. Регистрацията за членове-дистрибутори/производители на БНАЕМПК е безплатна услуга. Регистрацията за нечленове-дистрибутори/производители на БНАЕМПК е на стойност 30 лв.

2. За производители – нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

• Еднокомпонентен продукт:
10 лв./ продукт за членове
20 лв./ продукт за нечленове

• Многокомпонентен продукт
20 лв./ продукт за членове
30 лв./ продукт за нечленове

2.1. За дистрибутори – нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

• Еднокомпонентен продукт:
10 лв./ продукт за членове
20 лв./ продукт за нечленове

• Многокомпонентен продукт
15 лв./ продукт за членове
30 лв./ продукт за нечленове

При нотификация на продукти над 10 бр. цената се редуцира по договаряне.

ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРОВЕЖДАНЕ НА

Обучения и семинари

Програмата за обучение на БНАЕМПК е съобразена с изискванията на българското и европейското законодателство и на международните стандарти, касаещи етеричномасления и козметичен бранш. Ежегодно се изготвя програма за обучения, съобразена с актуалните предизвикателства пред индустрията. От 2000г. до края на 2013 г. асоциацията е организирала 52 специализирани обучения, семинари и международни форуми на теми: Европейско и национално законодателство, касаещи производството на ЕМ и ПК; Cosmetic GMP; Добри производствени и аграрни практики за ЕМ промишленост; REACH, Органично земеделие; Световни тенденции в областта на суровините за ПК; Натурална козметика и др.

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти