Споразумение на Алианц България с ДФ „Земеделие“

Уведомяваме Ви, че ЗАД Алианц България сключи споразумение с ДФ „Земеделие“ за участие по схема „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“.

На следния линк ще откриете документ с подробна информация по програмата и указания за нейното прилагане.

За повече въпроси, обърнете се към нас на office@bnaeopc.com