Семинар „Новите предизвикателства пред козметичната индустрия“

На 22 октомври 2020 БНАЕМПК проведе семинар на тема: „Новите предизвикателства пред козметичната индустрия – законодателни промени, изисквания за безопасност на суровините, крайните продуктите и техните опаковки“

Събитието бе осъществено в гр. Пловдив, Конферентна зала „Бизнес 1“,  Гранд Хотел Пловдив

Лектори бяха Елена Зидарова, старши експерт МОСВ, инж. Майя Стойчева, ръководител на Изпитвателен център „АЛМИ ТЕСТ“, д-р Димитър Димитров, държавен експерт МЗХГ

Свържете се с нас, ако желаете да получите онлайн материали от семинара.