Розопреработватели: Новата помощ de minimis е неприложима

Новата мярка с утвърден бюджет от 3 млн. лева помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г., е неприложима. За това са категорични производители и преработватели на маслодайна роза, които са участвали в срещи за обсъждане на мярката с ръководствата на земеделското министерство и Държавен фонд „Земеделие“.

Параметрите на мярката са неприложими за бранша, посочи пред agrozona.bg Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, (БНАЕМПК).

Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне сектора на розопроизводството и розопреработката с оглед настъпването на предстоящия времеви период за бране на произведения цвят от маслодайна роза и неговото изкупуване. Предприемането на тази мярка в подкрепа нарозопреработвателите трябваше да даде възможност операторите в сектора да бъдат стимулирани в осъществяване процеса за изкупуване на произведения цвят от маслодайна роза, чрез покриване на част от разходите им, което от своя страна трябваше да окаже положителен ефект и върху производителите на първична земеделска продукция, минимизирайки техния риск от невъзможност за реализация. Тези цели няма да бъдат постигнати защото операторите от сектора няма да имат практическа реална възможност да се възползва от тази мярка, посочи Гергана Андреева.

От бранша възразяват срещу размера на помощта, който е определен за 0,30 лева на килограм преработен цвят. „Преработвателите нямат необходимия ресурс, за да финансират авансово провеждането на кампанията и разплащането на 100% с доставчиците си до 31 юли 2021. В сектора липсва ликвидност поради факта, че капиталът на компаниите е затворен в розовото масло, останало непродадено поради натиска на кризата с Ковид 19 и отраженията и върху пазара. По време на всички срещи браншът информираше за този сериозен проблем и за съжаление, предложението от 0,40 лв. за кг. розов цвят не бе уважено от МЗХГ. Така голяма част от фермерите ще останат на сключените договори от 1.50-1.60 лв/ кг и ще занемарят градинините си веднага след беритба. С получаването на 0,40 лв/кг. щяхме да бъдем и по- конкурентни на външните пазари, защото има информация, че основни производители от Турция в момента предлагат турско розово масло на 4 000€/ кг.“, категорична е Гергана Андреева.

Нелогично изискване

Според нея, неиздържано от пазарна гледна точка е изискването от страна на държавата, преработвателите да реализират кампания в обем не по-малко от 70% от обема през 2020 г. Пазарът и без това е пренаситен с розово масло. Ако целта е да се преработи по – голямо количество розов цвят, то първо трябваше да се даде сметка за дългосрочното негативно отражение на конкурентноспособността на операторите, отбеляза браншовикът, и допълни „Повечето по-малки и средни дестилерии не могат да изкупят 70% на база реколта 2020г., защото имат налично в складовете си масло и нямат наличен финансов ресурс да правят по-голяма кампания, докато не освободят средства чрез продажби на външните пазари, които на този етап все още са минимални и спорадични.“

Според Гергана Андреева това ще изкриви пазара и ще доведе до огромен натиск върху препработвателите. „Изцяло се прехвърля отговорността към преработвателя да финансира кампанията, да се разплати при гарантирана минимална цена, след това да кандидатства и да възстанови 0,30 лв./кг розов цвят. При очакванията към този момент за късна, кратка и не много благоприятна кампания- поради измръзвания по розите, очакваме да бъдат преработени не повече от 7- 8 000 тона розав цвят. Дори и да достигнем 10 000 тона, то едва ли 100% от тях ще бъдат допустими за подпомагане. Това означава, че ако помощта беше вдигната от 30 на 40 ст. единна ставка за конвенционален и био цвят, щяхме да се вместим в предвидения бюджет от 3 млн. лв.»

„При тези параметри мярката е един популистичен ход, защото отпуснатите 3 млн. няма да бъдат усвоени по предназначение“, категорична е изпълнителната директорка на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика, (БНАЕМПК).

Източник