Продажба на инсталация за екстракция с втечнен въглероден диоксид

Представяме на Вашето внимание инсталация за екстракция с втечнен въглероден диоксид.

Технически параметри на екстрактора за свръхкритична екстракция
Работно налягане – до 400 атм.
Работна температура – 10 -80о С
Обем на екстракторното тяло – 5 л
Обем на първо изпарително тяло – 2 л
Обем на второто изпарително тяло – 2 л
Начин на извършване на екстракцията – течна и свръхкритична /зависи от Т и Р/
Обем на резервоара на помпата с косолвент – 1 л
Големина на охладителя на СО2 – по спецификация
За повече информация и цена: Иван Джурджев – florachim@abv.bg