Покана за участие в курс за оценители на козметични продукти

Информация за предстояща следдипломна квалификационна програма за оценка на безопасността на козметични продукт

Бихме искали да насочим вниманието Ви към следното предстощо обучение, организирано от БНАЕМПК за оценители на козметични продукти.
Курсът ще се проведе през период 20 – 24 юни 2022 год. в гр. София, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация.
Лектори ще бъдат:
д-р Емануела Корсини, професор по токсикология към Università degli Studi di Milano
д-р Силвия Бораки, научен директор AGER, председател на работната група „Регулаторни въпроси и безопасност на продуктите“ в рамките на Европейската федерация за козметични съставки (EFfCI, Брюксел)
проф. Матео Заноти Русо, преподавател към Университет в Пиза, главен изпълнителен директор на Angel Consulting SAS-Milano (Италия)
д-р Франческа Бернаки, служител по технически и регулаторни въпроси към Cosmetica Italia
доц. д-р Емил Христов, Факултет по химия и фармация, Софийски университет
д-р Цветомир Делийски, Факултет по химия и фармация, Софийски университет

*Курсът е отворен за всички желаещи лица, но ще бъде успешно завършен и документ ще бъде издаден само на лицата с нужното образование съгласно Регламент (ЕО) 1223/2009 (лекар, токсиколог, магистър фармацевт).

Регистрирайте се за участие

За допълнителна информация, свържете се с нас на имейл office@bnaeopc.com