Покана за семинар с лектори от Cosmetica Italia и посещение на лаборатории

Семинар на БНАЕМПК съвместно с Департамент 5. „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“
Ден на отворените врати на Департамент 5

Бихме искали да Ви поканим на следното събитие: Съвместен семинар на БНАЕМПК и Департамент 5. „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“ към Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, BG05M20P001-1.002-0012. Ден на отворени врати на Департамент 5.

Събитието ще се проведе на 20.06.2022 в гр. София, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, бул. Джеймс Баучер 1

Лектори ще бъдат:
д-р Emanuela Corsini, професор по токсикология към Università degli Studi di Milano
д-р Silvia Boracchi, научен директор AGER, председател на работната група „Регулаторни въпроси и безопасност на продуктите“ в рамките на Европейската федерация за козметични съставки (EFfCI, Брюксел)
проф Matteo Zanotti Russo, преподавател към Университет в Пиза, главен изпълнителен директор на Angel Consulting SAS-Milano (Италия)

Лекциите ще бъдат комбинирани с представяне на Департамент 5 и посещение на лабораториите.
Ще бъде осигурен симултанен превод на български език.

Такса за участие 30 лв. без ДДС

Записването е възможно като попълните формата тук.