Подкрепа за българското иновативно земеделие и национални традиции

Представяме на Вашето внимание покана за участие в международно търговско изложение за етерични масла, етерично-маслени култури, земеделска техника, оборудване за дестилерии, парфюмерия и козметика „ЗАГОРА ЕКСПО“

  • Домакин на форума ще бъде град Стара Загора.
  • Изложението се организира с активното присъствие и делово партньорство на Френско-Българска търговско-индустриална камара и Германо-Българска индустриално-търговска камара, търговските ни представителства в Германия, Австрия, Италия, Испания, Холандия, Гърция, Турция, Унгария, Румъния и Грузия.
  • ЗАГОРА-ЕКСПО включва международно участие на различни типове производители, крупни потребители и земеделски предприятия от Европа и Балканите с опит в сектор „Етерично-маслени култури“. Цел на организаторите е да утвърдят изложението в значим и единствен по рода си икономически форум в региона и страната, активна бизнес-платформа за експозиция на етерични масла, делови мост между традиция и иновации в модерното земеделие.
  • Изложители: земеделски стопанства и производители, преработватели (дестилерии), търговци на масла, едрови потребители на етерични масла и производители на козметични, фармакологични, хранителни, здравословни и др. продукти, производители и вносители на земеделска техника и машини, промишлено оборудване за дестилерии.
  • Академичен панел – Тракийски университет, Френски научни институти, Институт по розата – Казанлък
  • Съпътстващи събития: Алея на виното, Алея на здравето, Алея на занаятите и Детски работилници, Парад на ретро-автомобили
  • Презентационен панел в рамките на изложението за партньори и участници – всеки ден

Изложението ще се проведе  в гр. Стара Загора. Период:  15-18.09.2022 г.

Контакти: Нина Гиргинова, Председател на ОК Моб.: +359 885 666 006 Е-mail: nina.girginova@gmail.com