Оценители на козметични продукти – актуален списък 2022

Представяме на Вашето внимание линк, откъдето бихте могли да изтеглите актуален списък на оценители на козметични продукти, които са ни информирали, че упражняват тази дейност на територията на Р. България към 2022 год.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/193pD2gaWbqWYkEg0eOpspiNmEL0tWqxE/edit?usp=sharing&ouid=116908960288686059785&rtpof=true&sd=true