Оценители на козметични продукти – актуален списък 2022

Представяме на Вашето внимание линк, откъдето бихте могли да изтеглите актуален списък на оценители на козметични продукти към 2022 год.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/193pD2gaWbqWYkEg0eOpspiNmEL0tWqxE/edit?usp=sharing&ouid=116908960288686059785&rtpof=true&sd=true