Отменено събитие – Покана за посещение и представяне на Център по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“

Имаме удоволствието да Ви поканим на посещение в Центърът по технологии към Пловдивския университет. Срещата ще се осъществи на 29.10.21 г. от 11:00 ч. Ще бъде организиран цялостен тур с конкретизиране приложимите възможности, отнасящи се до козметични продукти.

Центърът по технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е флагманската структура за комерсиализация на научноизследователската дейност на Пловдивския университет.

Екипите в Центъра по технологии са ангажирани с въвеждане и активна научна работа по утвърждаване на новото трансдисциплинарно направление „Биоикономика и биотехнологии“ в унисон с политиките през новия програмен период на Европейския съюз 2021-2027 г. и в контекста на многогодишната финансова рамка на ЕС за научни изследвания и иновации по Зелената сделка.

Направления:

  • Биокатализатори и природни биологичноактивни вещества
  • Биополимери и нови материали
  • Биосензори
  • Молекулярни биомаркери и Имунобиомаркери

Визията на Центъра по технологии е да участва активно във всички етапи на новите научни изследвания и да добавя висока научна стойност в интегралното поле на биоикономиката и биотехнологиите на национално, европейско и глобално ниво.

Центърът по технологии към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ приветства съвместната договорна работа с различни заинтересовани страни по отношение на научноизследователската и приложна дейност от висок научен клас с оглед трансфер и комерсиализация на продукти, услуги и технологии към партньори от публичния и частния сектор.