Обновен и осъвременен – Справочник на специалиста от ароматичната промишленост

Представяме Ви новото издание на БНАЕМПК: Обновен и осъвременен –  „Справочник на специалиста от ароматичната промишленост“ с автор проф. Албена Стоянова
В настоящия Справочник се дават основните термини, които се използват в ароматичната промишленост. Посочени са някои от свойствата на етеричномаслените суровини – физични, механични, топлофизични и др. Описани са основните етерични масла, екстракционни продукти и синтетични ароматични вещества, които се използват в ароматичната промишленост. Това е трето и допълнено издание на „Справочник на специалиста от ароматичната и козметичната промишленост” с автори Евгений Георгиев, Димитър Димитров и Мария Ангелакова, ДИ „Техника”, София, 1989 г. и на „Справочник на специалиста от ароматичната промишленост” с автори Евгений Георгиев и Албена Стоянова, Акад. Изд. УХТ, Пловдив, 2005 г.

Справочникът на специалиста от ароматичната промишленост е предназначен за специалистите, които работят в областта на етеричните масла, синтетичните ароматични вещества, парфюмерията и козметиката. Той може да се ползва също от студенти от катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла” в Университета по хранителни технологии, Пловдив, както и от различни други висши училища.

Разпространява се в електронен вариант.

Цена: 50 лв.

*Цена за фирми, абонирали се за научно-информационния и маркетингов бюлетин: 35 лв.

При интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас на office@bnaeopc.com