Нов портал на Европейската комисия за търговия с трети страни

#Access2Markets вече е активен!

Европейската комисия разработи нов портал, който да служи на европейските търговски компании особено при търговия с трети страни.

Целта на създаването на този портал е да подпомогне малкия бизнес при търговията му със страни извън ЕС като севъзползва максимално от

търговските споразумения на ЕС.

Порталът предоставя следната информация за продукта предмет на търговия:

 тарифи и данъци, такси

 митнически процедури

 правила за произхода

 пречки пред търговията

 изисквания към продуктите

 статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света.

Разберете как вашата компания може да се възползва от търговските споразумения на ЕС. Новият портал #EUTrade съдържа информация за тарифи, мита, продуктови правила и още. 👉 https://bit.ly/3noWDm6