Нов браншови стандарт за етерично масло от бял риган

БНАЕМПК утвърди нов браншови стандарт за етерично масло от бял риган

Добавихме ново попълнение към списъка с браншови стандарти, които предлагаме!

БС-II-06 бе утвърден на 28.04.2022 и описва характеристиките на етерично масло от бял риган (Origanum heracleoticum L.), което се получава при парна дестилация на свежи или изсушени цъфтящи стръкове.

Цена на документа: 15 лв.

Ако желаете да се сдобиете с този стандарт, моля свържете се с нас! email: office@bnaeopc.com