На 24 юни се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на БНАЕМПК

На 24 юни се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на БНАЕМПК.

Събранието беше открито от Председателя на УС на БНАЕМПКД. Тодоров, който приветства делегатите и отбеляза: „Според всички прогнози, 2020 година се очакваше да е много силна за бизнеса. Те обаче не се сбъднаха и 2020 г. ще остане в историята като една объркана и трудна година. Изправи много хора и бизнеси пред неочаквани предизвикателства. Целият свят беше изправен пред безпрецедентна криза. Пандемията на COVID-19 доведе до несигурност за бизнеса. Във времена като това, осигуряването на продоволствената сигурност е един от най-важните проблеми за 500 милиона европейски граждани. Затова продоволствената сигурност, наличността и производството на храни бяха предизвикателствата, с които трябваше да се справят и фермери, и производители.

Председателят на БНАЕМПК направи кратко резюме на отчетния доклад за 2020 г. като представи данни за производството, износа и вноса на ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА  в България, Европейския съюз и света. Той очерта плана за работа на асоциацията през 2021 г.

Направена беше равносметка на някои от проблемите и приоритетите на бранша, поставяни нееднократно, като свръхпроизводство при сектор розопроизводство и лавандулопроизводство,  липса на държавна политика и стратегия за развитие на бранша, липса на Закон за браншовите организации, недостатъчно финансиране по европейски и национални мерки.

След разисквания в залата събранието приключи с обобщението, че за разлика от някои браншове, този сектор и членовете на БНАЕМПК продължават да работят, макар и с намалени обеми, поради свитото потребление. Изразена бе решимост да се приемат новите реалности като предизвикателство, което  да направи предприемачите  още по-силни, сплотени и заредени с оптимизъм.