На 13 май се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на БНАЕМПК

На 13 май се проведе редовно годишно общо отчетно събрание на БНАЕМПК.

Председателят на БНАЕМПК направи кратко резюме на отчетния доклад за 2021 г. като представи данни за производството, износа и вноса на етерични масла, парфюмерия и козметика  в България, Европейския съюз и света. Той очерта плана за работа на асоциацията през 2022 г.

Направена беше равносметка на някои от проблемите и приоритетите на бранша, поставяни нееднократно, като свръхпроизводство при сектор розопроизводство и лавандулопроизводство,  липса на държавна политика и стратегия за развитие на бранша, липса на Закон за браншовите организации, недостатъчно финансиране по европейски и национални мерки.

След разисквания в залата, изразена бе решимост да се приемат новите реалности като предизвикателство, което  да направи предприемачите още по-силни, сплотени и заредени с оптимизъм.