Конференция „Укрепване на географските указания 2020“

БНАЕМПК взе участие в конференция на Европейската Комисия за Защитените географски указания

На 25 и 26.11.2020 г. се състоя онлайн събитие на Европейската Комисия относно Защитените географски указания в Европа. Конференцията послужи на заинтересовани страни и производители да изкажат своите виждания преди предстоящите промени и реформи. Засегнати теми бяха от осигуряването на устойчиво производство до правнитепредизвикателства при защитата на географските указания в интернет. Тази конференция беше продължение на „Търговски марки и географски указания: бъдещи перспективи“, през 2018 г., организирана съвместно от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията. Изпълнителният директор на БНАЕМПК, г-жа Гергана Андреева взе активно участие в събитието.

Презентациите, както и пълните записи може да разгледате на следния линк.