Конкурс на СХП за най-добра дипломна работа или проект

Съюзът по хранителна промишленост, съвместно с Университета по хранителни
технологии гр. Пловдив обяви конкурс за награждаването на абсолвенти от УХТ
за най- добре разработена и защитена Дипломна работа или Дипломен проект
през учебната 2020 г.

Показателите за участие бяха:

  • Оригиналност
  • Техническо изпълнение
  • Защита
  • Приложимост
  • Висок успех

Един от отличените победители е Калин Атанасов, специалност „Технология на продуктите от месо, риба и яйца“
Неговата дипломна работа е на тема:

„Подобряване на качеството на сурово-сушени месни продукти, чрез използване на екстракт от дестилиран
розов цвят

При интерес можем да предоставим дипломната работа в онлайн вариант.