Правилник за членство

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ

Правилник

Правилникът за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК регламентира вида на членство в асоциацията, както и реда за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК.

Членовете на БНАЕМПК се разделят на следните групи: Пълноправни, Почетни, Асоциирани, Коптирани.

Всички групи членове на БНАЕМПК декларират писмено, че приемат Устава на БНАЕМПК, Правилника за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК, Етичния кодекс на БНАЕМПК и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.

Прочети Правилника

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти