Етичен Кодекс

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯ

Кодекс

С Етичния си кодекс БНАЕМПК установява принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на БНАЕМПК.

Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на БНАЕМПК като доброволна браншова организация на фирми, които стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите партньори и гарантират за качеството на предлаганите продукти и услуги.

Етичният кодекс се основава на готовността на своите членове да работят в съобразно добрите практики и етика при изпълнение на своята бизнес дейност.

Политиката на БНАЕМПК и нейните членове е да се съобразяват с принципите, залегнали в действащото законодателство, включително и законодателството в областта на конкуренцията. Членовете приемат да се съобразяват напълно с цялото законодателство, настоящия Етичен кодекс и вътрешните правила на БНАЕМПК.

Прочети Кодекса

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти