Дискусионна среща на тема „образованието в УХТ в партньорство с бизнеса в областта на етеричните масла, парфюмерията и козметиката”

Дискусионна среща на тема „образованието в Университета по хранителни технологии в партньорство с бизнеса в областта на етеричните масла, парфюмерията и козметиката” се проведе на 08.10.2021 г. в зала „Хоризонт” на УХТ.

Инициатор на срещата бе Бизнес университетската асоциация в хранителната индустрия и туризма (БУАХИТ), БНАЕМПК бе съорганизатор. В провелата се дискусия участваха членове на катедра „Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла”, студенти от втори до четвърти курс на специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти” (ТДХАВП) и представители на фирми от областта на етеричномасления и козметичен бранш. Изнесени бяха: презентация на специалността „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти”, прецентация на отрасъла „Етерични масла, парфюмерия и козметика”, презентации на фирми от бранша и кратко представяне на иновативни продукти. Бяха обособени щандове с рекламни материали и продукти на компаниите, които взеха участие. Връчена бе и еднократна стипендия от БНАЕМПК на студент с най-висок успех от курса на следване от специалност „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“.