Българско розово масло със Защитено географрско указание

ЗГУ (PGI) сертификат е гаранция за автентично качество на 100% чисто и натурално българско розово масло.

Само продукти с такъв сертификат и марка могат да бъдат етикетирани като „българско розово масло“.

„Bulgarian rose oil/ Българско розово масло“ притежава статут на Защитено Географско указание (ЗГУ) за произход и е вписано в съответния регистър на ЕС в раздел 2.10, етерични масла съгласно правилата на Регламент на ЕС № 1151/2012 относно схеми за качество на селскостопански продукти и храни.
„Българско розово масло“ е етеричното масло, получено чрез дестилация на венчелистчетата на цветята Rose Damascena. Изискване за качество се поставя по отношение на одобрените площи за прибиране на реколтата, времето и продължителността на бране на рози, спецификата на производствения процес и добивите и др. Специфичните отличителни качества на българското розово масло са богат и траен аромат, бледо жълто-зелен цвят и балансиран състав на летливи и въглеводороди. Химичните му характеристики са тясно свързани с географията на района и го отличават от розовото масло, произвеждано в други части на света.

Кои фактори гарантират качественото българско розово масло:

– Свеж розов цвят

– Правилно дестилационно оборудване

– Стриктен качествен контрол

– Специфичен технологичен процес за производство на българско розово масло

– Технология за водно парна дестилация.

Продуктите със защитени географски означения се ползват от единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС.