Българо-тунизийски онлайн бизнес форум с двустранни бизнес срещи

„Българо-тунизийски онлайн бизнес форум с двустранни бизнес срещи“ в периода 24-26 ноември 2020 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките е средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани на „Българо-тунизийски онлайн бизнес форум с двустранни бизнес срещи“ в периода 24-26 ноември 2020 г. Събитието е организирано с любезното съдействие на Тунизийския център за промотиране на износа (Tunisia Export Cepex).

Представители на фирмите от двете страни ще имат възможност да разменят информация и да осъществят преки контакти помежду си. Очаква се участието на представители на тунизийски компании от следните сектори: хранително-вкусова промишленост и производство на напитки, селско стопанство, текстилна промишленост, машиностроене, електроника, енергетика, ИКТ, научно-изследователска дейност. Предвижда се и включването на представители от сектора на правно-консултантските услуги, финансови институции и др., които търсят български партньори, в т.ч. и за внос на тунизийския пазар.

Събитието ще се проведе от 12.00 ч. на 24 ноември 2020 г., като ще се открие с официална част и двустранни бизнес срещи между участниците, които при необходимост ще продължат и в следващите два дни.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират като попълнят регистрационната форма на следния линк

Крайният срок за регистрация е 20.11.2020 г. Изпратената информация ще бъде предоставена на тунизийската страна, с оглед предстоящите двустранни срещи между участниците. След регистрация всички участници ще получат проект на програма, код за достъп до онлайн платформата и актуален списък на тунизийските фирми до 2 дни преди събитието.