БНАЕМПК спечели награда „Икономика на светло“

Законът за маслодайната роза, иницииран от Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), в сила от 31.01.2020 г., спечели надпреварата в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ на наградите „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

БНАЕМПК осъществи активна работа и съдействие по въвеждането на административната практика във връзка с контрола и спирането на износа и вноса на фалшиво розово масло, за гарантиране и запазване на интересите на операторите „на светло“.
Министърът на туризма Стела Балтова връчи приза на Гергана Андреева, изпълнителен директор на БНАЕМПК.