БНАЕМПК проведе семинар с експерти от Министерство на здравеопазването

БНАЕМПК проведе семинар с експерти от Министерство на здравеопазването на 21.05.2021г.

Мероприятието се проведе присъствено в конферентна зала „Москва“, Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Присъстваха над 60 участници от фирми членове и нечленове на БНАЕМПК. Лекторите на семинара бяха Ирена Стефанова, Илия Тасев, Анна Даскалова- Масларска и Виктория Христова – държавни експерти в дирекция „Здравен контрол“.

За тези от Вас, които не са имали възможност да се включат, бихме могли да предоставим материалите, представени на събитието.

За повече информация, обърнете се към нас на office@bnaeopc.com