БНАЕМПК проведе онлайн семинар с EFEO

БНАЕМПК проведе онлайн семинар, съвместно с EFEO

На 02.11.2020 г. се състоя онлайн събитие на БНАЕМПК, чрез платформата ZOOM.

Лектори на семинара бяха: Lutz Dushop, научен сътрудник и Jens‐Achim Protzen, изпълнителен директор на EFEO – Европейската федерация за етерични масла.

Основните разгледани теми бяха: законодателните рамки при етеричните масла, ключови теми, засягащи индустрията, CMR вещества, CLP пестициди ,REACH, класификация на алергените, биологично производство и др.

Коментира се отражението на пандемията Covid-19, върху сектора и промишлеността.

При възникнал интерес от Ваша страна за презентациите от събитието, моля свържете с нас.