Анализ на пестициди в Национална лаборатория Бул Роза

В национална лаборатория Бул Роза са разработени и оптимизирани методи за анализ на пестициди в етерични масла на два апарата – течен и газов хроматограф.

Методите работят и персонала е обучен да работи с апаратите и да разчита данните.

Предстои да се пуснат реални проби от масла – чисти и след това спайквани с пестициди, за да се види какъв е аналитичния добив и матричния ефект.

По този начин ще се пристъпи към валидиране на методите. В настоящата розова кампания ще може да се правят реални проби за описаните пестициди в етерични масла.

Ако в нашия списък липсват някои пестициди, които ще са важни за нашите клиенти, чрез рекалибриране на апаратите ще може да се добавят на следващ етап.

Списъкът може да свалите от следния линк