Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ПРОЕКТ: BG051PO001-7.0.07-0087 „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Инвестира във Вашето бъдеще

Проект на БНАЕМПК и Италианската козметична асоциация UNIPRO - BG051PO001-7.0.01-0023: “Трансфер на знания и добри практики във връзка с прилагането на Регламент 1223/ 2009 относно козметичните продукти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във Вашето бъдеще

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 г. БНАЕМПК е юридическо лице с нестопанска цел.

БНАЕМПК обединява 101 компании в бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ), научните звена – Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК), лабораториите ДЛ „Българска роза” ЕООД, Национална лаборатория „Бул Роза“ ООД, както и Международната организация за натурална и органична козметика NaTrue и Българска Асоциация Биопродукти.

БНАЕМПК е пълноправен член на престижни международни и европейски организации Европейската Козметична асоциация (Cosmetics Europe - The Personal Care association), Европейската Федерация на производителите и търговците на Етерични масла (EFEO), Международната асоциация по натурална и органична козметика (NaTrue), Български Институт по стандартизация (БИС)

БНАЕМПК е пълноправен член на работодателски организации в България Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Произведено в България „Съюз на малкия и среден бизнес”, Българска Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП);

Основните приоритети в дейността на БНАЕМПК са промотиране на българските етерични масла и козметика и повишаване на информираността на бизнеса по отношение на новите нормативни изисквания към производството им.

За целта провежда активен диалог с ресорните министерства  и агенции: Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация”, пр.


Нови издания на БНАЕМПК

Download   Download  Download   Download

АКТУАЛЕН СПИСЪК ИЗДАНИЯ БНАЕМПК!!!

КОЗМЕТИЧНА КОМПАНИЯ РОЗА ИМПЕКС ЕООД ОТБЕЛЯЗА  25 ГОДИНИ ЮБИЛЕЙ!

#25

СЕМИНАР НА БНАЕМПК: "АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОЗМЕТИЧЕН ПАЗАР“, 20 01 2017 Г., ЗАЛА „ПЪЛДИН“,  Х-Л „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“, ПЛОВДИВ

#Анализ

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД ОТ 29.12.2016 СЪС ЗАПОВЕД № A 666/29.12.2016Г Е ПОЛУЧИЛА  ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

#БУЛ_РОЗА

СЕМИНАР НА БНАЕМПК: "АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ  КОЗМЕТИЧЕН ПАЗАР“, 20 01 2017Г., ЗАЛА „ПЪЛДИН“,  Х-Л „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“, ГР.ПЛОВДИВ

#Семинар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БНАЕМПК НА ЗАСЕДАНИЕ НА УСИ КС НА БНАЕМПК, НА 26.01.2017. НАКРАТКОО ПРЕДСТАВЯМЕ ДЕЙНОСТТА И КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СТРАНИЦИТЕ ИЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ КООРДИНАТИ.

#Семинар

ОФЕРТА КОСМОПРОФ АВТОБУСНА ПРОГРАМА 2017

offer.pdf

ИЗЛОЖИТЕЛИ КОСМОПРОФ БОЛОНЯ 2017

izlojiteli.pdf

INCOSMETICS 2017

InCosmetics 2017.pdf