Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

СПИСЪК С ЕКСПЕРТИ

към Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика

 

ОЦЕНИТЕЛИ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ:

 

1. проф. АДА БАЙНОВА дмн

тел. 02 843 20 480

GSM:  0882 178 978

e-mail: adabainova@abv.bg

 

2. НЕЛИ ХРИСТОВА МАРКОВА

Тел: 052 732 529; +359 879 503 924

E-mail neli.markova@abv.bg

 

 

3. д-р АСЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

катедра “Дерматология и венерология”
тел. 0888 766 272
dranikolova@gmail.com


4. маг. фарм. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА РУСЕВА

тел. + 359 32 696 890; GSM: 0898 661 285

e-mail: vruseva2003@yahoo.com


5. доц. д-р ЖИВКА ХАЛКОВА, дм

нач. отдел " Токсикология" Национален център по обществено здраве и анализи - София,

тел. 02/8056-35002/8056-350

GSM : + 359 887519939+ 359 887519939

e-mail: zh.halkova@ncpha.government.bg


6. Проф. КАРОЛИНА ДОШЕВА ЛЮБОМИРОВА, дм

GSM 0887 515 235

е-mail: carol_lub@abv.bg


7. н.с.инж. ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ, дт

гр. Пловдив ул. Ал Батемберг 39,

етаж 2, офис 11 и офис 9

Тел: 0888/ 263-632; 0888/ 263-631/ 0882/ 982-100

тел/ факс: 032/ 63-27-47

lyubomir.stefanov@abv.bg


8. д-р МАРИНА ЗАХАРИЕВА САНКЕВА

Лекар дерматолог, оценител за безопасност на козметични продукти

тел. 0889 436613

e-mail: dr_sankeva@abv.bg

 

9. маг.фарм. НЕДКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

тел. 032 430 829032 430 829; GSM: 0888 979 0950888 979 095

e-mail: nelloma@abv.bg


10. д-р ДИМИТРИНА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА

София 1330, ж.к. Западен парк

тел: 0895 445 705

E-mail dimi_atanasova@abv.bg


МУЛТИПЛИКАТОРИ

(КОНСУЛТАНТИ ПО ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ЗА КОЗМЕТИКАТА)

 

1. ЛЮБКА МАРИНОВА – ОДИТОР ДПП

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон

Адрес.София 1404, бул. България 81 А

Тел..02 8187800

Факс..02 8187802..

Е- mail:.sofia@lr.org

Website: www.lrqa.bg

LRQA Bulgaria
Lloyd's Register EMEA branch
81A Bulgaria blvd. floor 8 office 9 & 10 Sofia 1404
T +359 2 818 7800 +359 2 818 7800  F +359 2 8187802   W www.lrqa.bg
E lyubka.marinova@lr.org 


2. инж. ЕЛЕНА ДАЧЕВА

тел./факс: 032/ 941 656;

GSM: 0888 647 1400888 647 140

e-mail: elenanikster@gmail.com 


3. н.с.инж. ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ, дт
гр.Пловдив, бул. “Васил Левски” 150
тел. 032/652 389032/652 389; факс: 032/ 824 091
Любомир Стефанов – 0888 519 2830888 519 283
lyubomir.stefanov@abv.bg 
  

4.дипл. инж. МАРИЯ ВАСИЛЕВА

тел.: 0886 444 580

e-mail: mvasileva@gbg.bg


5. МИЛЕНА ГОСПОДАРСКА - ГУГОВА
Phone: +359 (2) 4918880

+359 (2) 4918880
Mobile: +359 888 928228+359 888 928228
Fax:+359 2 950 11 90
Email: milena.gugova@intertek.com
Web: www.intertek.com
Intertek BA Ltd
9 Shipchenski prohod blvd. floor 2
Sofia 1111, Bulgaria

Правилата за членство в Експертен съвет

Изтегли .DOC