Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
Aсоциирани членове   Associated Members

Фирмен знак / Logos

Фирма, дейност и координати

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


Лаборатория „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ – ИОНХ – БАН провежда научни и приложни изследвания.


....................................................................................

София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 11

тел.: 02 979 39 26; факс: 02 870 50 24

Контактно лице: доц. д-р Стефка Тепавичарова

e-mail: seastars@svr.igic.bas.bg;

http://www.seastars-solilug.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ


Браншова асоциация на биологичните произво-дители в България. Нейни членове са над 250 сертифицирани биологични фермери, институти и фирми.


....................................................................................

София 1000, район Възраждане

бул. „Христо Ботев“ 48, ет. 2

тел.: 0896 144 375

e-mail: bgbio.org@abv.bg

www.bgbio.org


ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ „БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД


Изследвания, експертизи, анализи на етерични масла, ароматични вещества, растителни екстракти и билки.


....................................................................................

София 1000, 3 Ivan Vazov Str.

тел.: 02 987 82 40

факс: 02 987 93 74

e-mail: bgrosalab_sofia@abv.bg

e-mail: kornelia.nikolaeva@gmail.com

ИНСТИТУТ ЗА КЛИНИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ – БЪЛГАРИЯ ИЕС – БЮЛГАРИ АД


Клинично изследване и проучване върху хора-доброволци с цел доказване на безопасност и ефикасност на козметични продукти. Обработка на данните и предоставяне на информацията.


....................................................................................

София 1407, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ 17

тел.: 02 962 41 81; 02 862 43 94

е-mail: gvelev@iec-bg.com; ra@iec-bg.com,

www.iec-bg.com

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ (ИРЕМК)


Институтът разработва и внедрява сортове и технологии за отглеждане и преработка на етеричномаслени и лечебни култури.


....................................................................................

Казанлък 6100, бул. „Освобождение“ 49

тел.: 0431 62 039

факс: 0431 62 083

е-mail: iremk@iremk.net

www.iremk.net

КОМИХРИС ООД


Аналитичен център за лабораторни изпитвания на козметични продукти, храни и води. Дистрибуция на суровини за козметичната и хранително-вкусова промишленост.


....................................................................................

Пловдив 4003, ул. „Пресиян“ 17

тел.: 032 669 611, 0878 669 602

факс: 032 669 633

e-mail: komihris_bg@abv.bg; aclikomihris2008@abv.bg

www.komihris.com

NATRUE МИСИЯ


Две опорни точки, зад които стои NATRUE:

1) подкрепа и развитие на стриктна и регулираща дефиниция за натурални и органични съставки и козметика в полза на потребителя по целия свят;

2) съдейства на ЕС при вземането на регулиращи решения за подсигуряване наличието на висококачествени натурални и органични козметични съставки в полза на потребителя по целия свят.


....................................................................................

1050 Brussels, Belgium, 40 Rue Washington – 2nd Floor

Phone: +32 2 613 29 30; Fax: +32 2 613 29 39

www.natrue.org

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

БУЛ РОЗА ООД


Анализи на козметични продукти, етерични масла, битови химични препарати и микробиологичен анализ на опаковки.


....................................................................................

Габрово 5300

ул. “Индустриална“ 63, ет. 7

тел. 066 817 346; факс 066 817 349

е-mail: bulrosa@sts.bg; info@bulroselab.com; bulrose@bulroselab.com

www.bulroselab.com

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОЗМЕТОЛОЗИ


Целите на Сдружението са:

1.Обединяване и подпомагане усилията на своите членове;

2. Издигане на обществения им статут и защита на техните професионални интереси;

3. Постигане на професионално единство и солидарност между козметолозите;

4. Повишаване квалификацията на своите членове;

5. Представяне на професията в страната и чужбина;

6. Издигане нивото на козметичната наука и практика;

7. Популяризиране на опита на членовете на “Сдружението на българските козметолози”;

8. Изучаване, съхранение и популяризиране на историята на българската козметична наука.


....................................................................................

e-mail: info@bgcosmetology.com; P.Makedonski@biesterfeld.com

www.bgcosmetology.com

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


Факултетът по химия и фармация сътрудничи активно със сродни научни и образователни институции от България и чужбина, както и с български и международни индустриални компании и организации: средният брой на изследователските проекти на година е около 85 като над 30 от тях са за индустрията.


....................................................................................

София 1164

бул. “Джеймс Баучър” 1

лице за контакт: доц. д-р Кръстанка Маринова

тел.: 02 862 23 36; 02 81 61 612; 02 81 61 303

тел.: 0878 462 557

факс: 02 962 54 38

е-mail: KM@LCPE.UNI-SOFIA.BG

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ( УХТ)


Основан през 1953 г. като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания. Университетът е основното научно ядро на кадрите в ЕМ и ПК бранш.


....................................................................................

Пловдив 4002, бул. „Марица” 26

тел.: 032 643 005; факс: 032 644 102

е-mail: uht@uft-plovdiv.bg

www.uft-plovdiv.bg

ХАМИЛТОН J.S.


Хамилтон J.S. е верига от акредитирани лаборатории, предлагащи широка гама от микробиологични и химични анализи за производителите на козметика, хранителни и фармацевтични продукти, химикали, материали в контакт с храните и много други области.


....................................................................................

041914 Bucharest, Romania, sos. Berceni nr. 8, sector 4

Phone: +40 21 634 10 81

e-mail: bucharest@hamilton.com.pl

www.hamilton.com.pl