Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел./факс 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
Вход за регистрирани членове
С удоволствие отправяме нашата учтива покана за посещение на информационния  ни щанд в рамките на традиционното годишно издание на международните спезциализирани изложби - Хорека, Винария, Агра и Фудтех, което със своята значимост и цялостна организация ще се състои от 04-08.03.2015 г. в палата 10 и11 на Международен Панаир Пловдив - изложбения център на  България.

Ще е полезно да се срещнем и дискутираме нашите проекти, дейности, предстоящи мероприятия и идеи, които са свързани с вашето развитие, иновации и конкурентност! Информационният щанд на БНАЕМПК се намира в палата 11!Новини

ПРОЕКТ: BG051PO001-7.0.07-0087 „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Инвестира във Вашето бъдеще

Проект на БНАЕМПК и Италианската козметична асоциация UNIPRO - BG051PO001-7.0.01-0023: “Трансфер на знания и добри практики във връзка с прилагането на Регламент 1223/ 2009 относно козметичните продукти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във Вашето бъдеще

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година.

Тя обединява 93 компании в бранша сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ) - подготвящ висши кадри за бранша, както и научните звена - Национален институт по органична и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) и ДЛ "Българска роза" ЕООД., Национална лаборатория Бул Роза ООД; както и партньорски организации: Сдружение на Българските козметолози (СБК) и БДИХ.

pokana_15godini.jpg

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ИЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОНЕН КАТАЛОГ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНАЕМПК 2014 .