Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел./факс 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ


        ИЗДАНИЯ НА БНАЕМПК - 06.2016 Download …
БНАЕМПК ПЛАНИРА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПЕТ ДНЕВЕН ИНТЕНЗИВЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (EO) 1223/ 2009.

ЛЕКТОРИ: ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА, ОСИГУРЕНИ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ИТАЛИАНСКАТА КОЗМЕТИЧНА АСОЦИАЦИЯ COSMETICA ITALIA.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РАБОТНА ПРОГРАМА

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 3500 ЛВ. / ПРИ 20 БР. УЧАСТНИЦИ/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 2 НА РЕГЛАМЕНТ (EO) 1223/ 2009:  „ЗАВЪРШЕНО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБУЧЕНИЕ С КУРС ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА ФАРМАЦИЯТА, ТОКСИКОЛОГИЯТА, МЕДИЦИНАТА ИЛИ ДРУГА ПОДОБНА ДИСЦИПЛИНА“

МОЛИМ ДА ЗАЯВИТЕ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСА В СРОК ДО 11 АПРИЛ, ЗА ДА МОЖЕМ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИНТЕРЕС ОТ ВАША СТРАНА, ДА ПРЕДПРИЕМЕМ НЕОБХОДИМИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ.

Приложение: Проекто -програма
Новини

ПРОЕКТ: BG051PO001-7.0.07-0087 „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Инвестира във Вашето бъдеще

Проект на БНАЕМПК и Италианската козметична асоциация UNIPRO - BG051PO001-7.0.01-0023: “Трансфер на знания и добри практики във връзка с прилагането на Регламент 1223/ 2009 относно козметичните продукти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във Вашето бъдеще

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване. Нейни асоциирани членове са Университет по хранителни технологии (УХТ), подготвящ висши кадри за бранша, както и Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК), Държавна лаборатория ”Българска роза” ЕООД, „Национална лаборатория Бул Роза” ООД.

Нови издания на БНАЕМПК

Download   Download  Download   Download