Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел./факс 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ НА САЙТА НА БНАЕМПК В СЕКЦИЯ С ДОСТЪП САМО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С АКТУАЛНА И ПОЛЕЗНА ЕКПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ, СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ! ОТНОВО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ АКТУАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОТМИНАЛ ФОРУМ „ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ВИА ЕКПО НА 16.10.2015Г., КАКТО И МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ, ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИАНМСП ПО НАШЕ ЗАПИТВАНЕ.

НАПОМНЯМЕ ВИ СЪЩО ТАКА, ЧЕ ЕЖЕСЕДМИЧНИЯ НЮЗЛЕТЪР Е КАЧЕН В СЪЩАТА СЕКЦИЯ САМО С ДОСТЪП ЗА ЧЛЕНОВЕ, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ ВСЕКИ БРОЙ АНЕКСИ И ВИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА ПРЕПРОЧИТАТЕ ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ КОГАТО ВИ Е УДОБНО И СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ТОВА.
Новини

ПРОЕКТ: BG051PO001-7.0.07-0087 „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика”.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Инвестира във Вашето бъдеще

Проект на БНАЕМПК и Италианската козметична асоциация UNIPRO - BG051PO001-7.0.01-0023: “Трансфер на знания и добри практики във връзка с прилагането на Регламент 1223/ 2009 относно козметичните продукти”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във Вашето бъдеще

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване. Нейни асоциирани членове са Университет по хранителни технологии (УХТ), подготвящ висши кадри за бранша, както и Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК), Държавна лаборатория ”Българска роза” ЕООД, „Национална лаборатория Бул Роза” ООД.

Нови издания на БНАЕМПК

Download   Download  Download   Download